Pretraži...

SDŽ – JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa Istraživanje, razvoj, inovacije (IRI) (2023.-2027.) za 2023. g.

tablet

Predmet javnog poziva: Predmet ovog Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Programa Istraživanje, razvoj, inovacije (IRI) (2023.-2027.)

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere:

Mjera 1. Jačanje kapaciteta za provedbu razvojno-istraživačkih i inovacijskih eksperimenata

Mjera 2. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih i inovacijskih eksperimenata mikro, malih i srednjih tvrtki

Način, rok i mjesto dostave prijava:

Prijava se dostavlja osobno ili putem pošte, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split – Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa Istraživanje, razvoj, inovacije.

 

Rok za podnošenje zahtjeva: 15. lipnja 2023. 

Nepotpune prijave kao i prijave koje se ne odnose na predmet Javnog poziva, neće se razmatrati.

 

Tekst Javnog  poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim Internet stranicama Splitsko dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-116 ili e-poštom: anton.hrgovic@dalmacija.hr .

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.