Pretraži...

Izjava o pristupačnosti

Razvojna agencija Grada Kaštela nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 17/19), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Razvojne agencije Grada Kaštela koje se nalaze na adresi: https://kastelara.hr/

Razvojna agencija Grada Kaštela radi na kontinuiranom poboljšavanju korisničkog iskustva kroz relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija https://kastelara.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Instalacijom opcija za promjene veličine i vrste fonta, promjene kontrasta i promjene boje pozadine, podcrtanih poveznica i čitljivog fonta, izvršena je početna prilagodba mrežne lokacije https://kastelara.hr/  u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica Povjerenika za informiranje dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise
Podizanje razine pristupačnosti
Razvojna agencija Grada Kaštela će provesti mjere radi uklanjanja uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti:

Ova Izjava pripremljena je dana 3. studenog 2021., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Izjava je zadnji put preispitana 27. lipnja 2024. godine. Razvojna agencija Grada Kaštela će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice, davanje povratnih informacija za obavještavanje tijela javnog sektora o svim neusklađenostima na internetskoj stranici korisnici mogu uputiti e- mailom: info@kastelara.hr , telefonom: +385 21 205 253 ili poštom: Razvojna agencija Grada Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske – https://pristupinfo.hr/

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.