Pretraži...

JAVNI POZIV – za dostavu zahtjeva za dodjelu potpora za ulaganja u djelatnosti prometa na unutarnjim vodama

Prihvatljivi prijavitelji iz sljedećih djelatnosti:

  • Brodari* koji obavljaju prijevoz putnika unutarnjim vodnim putovima (NKD 50.30);
  • prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima (NKD 50.40);
  • gradnju vodnih građevina (NKD 42.91);
  • vađenje kamena, pijeska i gline (NKD 08.11 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca i 08.12 vađenje gline i kaolina)

 

* Brodar je sukladno čl. 5., t. 7. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog pothvata, s tim da se pretpostavlja, dok se ne dokaze protivno, da je brodar osoba koja je u odgovarajući upisnik upisana kao vlasnik broda

Javni poziv za dostavu zahtjeva za dodjelu potpora za ulaganja u djelatnosti prometa na unutarnjim vodama (rijekama, kanalima i jezerima) (.pdf)
Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za ulaganja u djelatnosti prometa na unutarnjim vodama (rijekama, kanalima i jezerima) (.pdf)

Prijavitelj po ovom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti prijavu od dana objave ovog Poziva do 30. rujna 2023. godine, odnosno do dana zatvaranja Poziva radi iskorištenja sredstava.

Prijavitelj po ovom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti najviše dva (2) zahtjeva za dodjelu potpore.

Najviši iznos sredstava koji mu se u tom slučaju može dodijeliti ne smije premašiti iznos od 200.000 EUR pod uvjetom da u trenutku dodjele sredstava nije premašena gornja granica de minimis potpore od 200.000 EUR u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine. Intezitet potpore – 85% prihvatljivih troškova.

 

Javni poziv objavljena na sljedećem linku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.