Pretraži...

Natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

žitarice

Status: od 25.07.2022. – do 31.12.2022.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Poljoprivreda

Vrijednost natječaja: 200.000.000,00 kn

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Sažetak:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 18. srpnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.

Svrha natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Intenzitet javne potpore je do 70 % prihvatljive premije osiguranja, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju i 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju, u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 200.000.000,00 HRK od čega 150.000.000,00 HRK za biljnu proizvodnju i 50.000.000,00 HRK za stočarsku proizvodnju.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 16:00 sati 25. srpnja 2022. godine do 16:00 sati 31. prosinca 2022. godine. Detalje pogledajte ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.