Pretraži...

Najava Poziva Ministarstva turizma i sporta za dodjelu bespovratnih sredstava za mikro, mala i srednja poduzeća u turizmu i ugostiteljstvu

kamena kuća bazen najam

Strateški okvir Poziva je Mehanizam za oporavak i otpornost, čija je svrha ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa, održivija i otpornija europska gospodarstva, društvo spremnije na izazove i nove prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. Nacionalni Plan za oporavak i otpornost 2021.-2026. (NPOO) predviđa: minimalno 20% ukupnih sredstava za postizanje ciljeva digitalne tranzicije te minimalno 37% ukupnih sredstava za postizanje ciljeva zelene tranzicije.

Cilj Poziva: zelena i digitalna tranzicija mikro, malih i srednjih poduzeća u turizmu i ugostiteljstvu

Predmet Poziva: poticanje ulaganja u energetsku učinkovitost zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika (MSP-ova) u turizmu i ugostiteljstvu usmjerenih na razvoj održivosti poslovanja, poboljšanje procesa u turističkom poslovanju prihvatljivih za okoliši učinkovitost resursa, uključujući ulaganja u okoliši opremu, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije

Alokacija: 1,2 milijarde HRK

Ukupna alokacija je raspodijeljena po grupama, prema djelatnostima Prijavitelja (NKD2007), a prihvatljive djelatnosti su:

55.1 Hoteli i sličan smještaj: hotel, hotel baština (heritage), difuzni hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion, integralni hotel, lječilišne vrste hotela, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje: kamp, kamp odmorište, 56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane (koji posjeduju Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta), 79.11 Djelatnosti putničkih agencija , 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava (charter), 50.10 i 50.30 Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima, opremanje turističkih brodova za krstarenje ili drvenih brodova tradicijske gradnje za izlete

Intenzitet potpore: ovisi o razredu turističke razvijenosti (TR) u koju pripadaju prijavitelji, više informacija na: http://www.iztzg.hr/hr/itr/

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta najmanje od 1.1.2020.godine.

Prihvatljivost projekta: projekt mora biti u skladu s predmetom i svrhom Poziva, te doprinositi obveznim pokazateljima, provodi se na teritoriju RH, aktivnosti projekta se odvijaju u prihvatljivom sektoru, provedba ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga, niti završiti prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, razdoblje provedbe projekta nije dulje od 12 mjeseci, a završava najkasnije 30.6.2025, projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završen, projekt se ne bi mogao provesti bez potpore iz NPOO-a, na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, projekt ne predstavlja dvostruko financiranje, projekt je spreman za početak provedbe aktivnosti projekta i njihov završetak je u skladu s planom aktivnosti i vremenskim okvirima navedenim u Prijavnom obrascu, ukupna dodijeljena bespovratna sredstva jednaka su ili viša od minimalne vrijednosti koja se mogu dodijeliti za pojedinu grupu, projekt je u skladu s horizontalnim načelima i nacionalnim politikama o održivom razvoju, zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom, zaštiti prirode te politikama ravnopravnosti spolova, projekt je u skladu s načelom DNSH („ne nanosi bitnu štetu”), projektne aktivnosti koje se odnose na EE, učinkovito grijanje i hlađenje ne smiju biti glavni cilj provedbe projekta, rezultati ulaganja se moraju zadržati na mjestu ulaganja najmanje tri godine nakon završetka projekta (ne odnosi se na zamjenu zastarjele opreme ili postrojenja)

Poziv će biti objavljen u trećem kvartalu 2022. godine, nakon što prođe javno savjetovanje.

Prihvatljive aktivnosti projekta: ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva usmjerene na razvoj održive turističke infrastrukture i održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u turističkom poslovanju, prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa kod MSP-ova, uključujući ulaganja u okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, vezane uz digitalne tehnologije u poslovanju poduzetnika i razvoju inovativnih proizvoda u svrhu donošenja poslovnih odluka i učinkovitije poslovanje poduzetnika, unaprjeđenje poslovanja putničkih agencija i vodiča, ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu u svrhu poboljšanja procesa u turističkom poslovanju i učinkovitosti resursa, ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu digitalizacije i unaprjeđenja radnih procesa u pružanju usluga u turizmu, promidžba i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU, priprema dokumentacije projektnog prijedloga

  • Prijavitelji su dužni planirati dovoljno vremena za registraciju u sustav eNPOO te ispunjavanje i provjeru Prijavnog obrasca u istome, prije željenog vremena podnošenja projektnog prijedloga.

Prema najavi MINTS-a, javno savjetovanje će se otvoriti uskoro.

Izvor: AVELANT d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.