Pretraži...

Potpora za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi

domaća kokoš

Potpora za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi obuhvaća provedbu mjera Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Ciljevi provedbe programa: unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa za izvorne pasmina peradi, povećanje broja uzgojno valjanih kljunova izvornih pasmina peradi, povećanje proizvodnosti po uzgojno valjanoj jedinki, poticanje gospodarske konkurentnosti uzgoja izvornih pasmina peradi te poboljšanje statusa poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

U okviru ovog Programa, potpora se dodjeljuje za poticanje uzgoja uzgojno valjanih kljunova kokoši hrvatice i zagorskog purana, čijom provedbom će se omogućiti nastavak povećanja broja uzgojno valjanih kljunova izvornih pasmina peradi ali i potaknuti interes kod novih uzgajivača za uzgoj izvornih pasmina.

Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a) Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i posjednici su uzgojno valjanih kljunova upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi.

Za potporu su prihvatljivi uzgojno valjani kljunovi izvornih pasmina peradi kokoši hrvatice i zagorskog purana koji:

– sudjeluju u provedbi uzgojnog programa za izvorne pasmine peradi, kokoš hrvaticu i zagorskog purana a što se dokazuje upisom u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede

– se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja zahtjeva

Jedinični iznos potpore po kljunu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom, pri čemu jedinični iznos potpore ne može biti veći od:

–        110,00 kuna po prihvatljivom kljunu zagorskog purana

–        40,00 kuna po prihvatljivom kljunu kokoši hrvatice

Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija za plaćanja) zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno Pravilnikom o provedbi potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

TRAJANJE PROGRAMA: Program se provodi u razdoblju od 2021. do 2023. godine, odnosno od dana donošenja programa do 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija o programu potpore: https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAM-POTPORE-ZA-UNAPRJEDENJE-IZVORNIH-PASMINA-PERADI-2021-2023.pdf

Preuzeto s: https://www.apprrr.hr/potpora-za-unaprjedenje-uzgoja-izvornih-pasmina-peradi-za-razdoblje-od-2021-do-2023-godine/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.