Pretraži...

Natječaj za tip operacije 3.1.1 “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”

voćka cvijet

Natječaj za tip operacije 3.1.1 “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode” objavljen je od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRR).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 8. veljače 2021. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Svrha Natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja prepoznatljivosti na tržištu.

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu u protuvrijednosti u kunama. Iznos godišnje potpore određuje se u skladu s iznosom prihvatljivih troškova iz zahtjeva za isplatu.

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi korisnici su oni koji prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:
– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnom zakonodavstvu ili

– nacionalnom sustavu kvalitete ili
– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje (uključujući ekološke pčelare) pod uvjetom da nisu korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (u daljnjem tekstu: Program) (odnosno da nisu podnijeli jedinstveni zahtjev za potporu za mjeru 11), osim kategorije ekoloških prerađivača koji mogu istovremeno biti korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa i tipa operacije 3.1.1.

Više informacija o uvjetima dodjele potpore i potrebnoj dokumentaciji za prijavu na linku ispod teksta.

Natječaj za tip operacije 3.1.1 “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.