Pretraži...

Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela

NAZIV PROJEKTA: „Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela“

KOD PROJEKTA: KK.03.1.2.10.0011

KOD POZIVA: KK.03.1.2.10 – inačica 3

NAZIV POZIVA: ITU – Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

NAZIV SPECIFIČNOG CILJA: Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva

Projekt „Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela“ ima za svrhu ojačati Razvojnu agenciju Grada Kaštela – KASTELARA – radi pružanja visokokvalitetnih profesionalnih usluga podrške poduzetnicima kroz koje će se profilirati kao centar kulturnih i kreativnih industrija. Projekt je prijavljen u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga „ITU – Razvoj poduzetničko potpornih institucija Urbane aglomeracije Split“ (referentna oznaka Poziva: KK.03.1.2.10.). Partneri projekta su: Općina Lećevica i IRI CENTAR, društvo s ograničenom odgovornošću, za istraživanje, razvoj i inovacije

Ukupna vrijednost projekta: 1.969.795,66 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.929.430,38 HRK

Iznos sufinanciranja (85%): 1.640.015,61 HRK

Vlastita sredstva (15%): 289.414,77 HRK

Vrijeme provedbe projekta: od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023. godine

Rad Razvojne agencije Grada Kaštela, sufinancira se sredstvima iz ITU mehanizma namijenjenih Urbanoj aglomeraciji Split.

Projekt će se realizirati provedbom slijedećih aktivnosti:

  • Adaptacija i opremanje prostorija Razvojne agencije Grada Kaštela
  • Jačanje stručnih kompetencija i kapaciteta
  • Savjetodavni program za kreativne i kulturne industrije
  • Specijalizirani edukativni program „Upravljanje kreativnošću i inovacijama“
  • Specijalizirani savjetodavno-edukativni program „Brendiranje poljoprivrednih proizvoda“
  • Savjetodavno-edukativni program „Storytelling u ruralnom i kulturnom turizmu“
  • Uspostavljanje informacijske platforme
  • Usluge poslovnog savjetovanja za male i srednje poduzetnike
  • Promocija savjetodavnih usluga

Razvojna agencija Grada Kaštela će imati utjecaj na jačanje kapaciteta poduzetnika u razvoju kreativne ekonomije, korištenju raspoloživih oblika kreditiranja i sufinanciranja te postizanju više dodane vrijednosti proizvoda i usluga.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.