Pretraži...

Javni natječaj za prijam radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta: Referent za opće i administrativne poslove, Viši referent za upravne poslove – vježbenik i Viši stručni suradnik za opće i administrativne poslove

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.