Pretraži...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore temeljem Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ (2020.-2025.) za 2024.

laptop

PREDMET JAVNOG POZIVA: Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije radi poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja, a temeljem Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2024.

CILJ JAVNOG POZIVA: Cilj ovog Javnog poziva je razvoj i rast gospodarskih aktivnosti, usmjeravanje regionalnog gospodarstva prema prioritetnim područjima, jačanje lokalne i regionalne gospodarske konkurentnosti, proširenje postojećeg poslovanja, stvaranje novih radnih mjesta, jačanje dinamike poduzetništva žena, povećanje broja MSP-ova kao jednog od pokretača europskog gospodarstva.
Potpora će se dodjeljivati u okviru slijedećih aktivnosti po korisniku za:
Mjeru 1. – poduzetnici početnici
Mjeru 2. – žene poduzetnice
Mjeru 3. – očuvanje tradicijskih djelatnosti
Popis pretežitih prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1. i Mjeru 2. obuhvaća djelatnosti iz područja C izuzev skupine 10.2, razreda 10.20, područja E, F i G – prihvatljiv samo odjeljak 45, skupina 45.2,
razred 45.20, J i M – izuzev skupine 69.1, razreda 69.10, N – izuzev odjeljaka 77, 78, 80 i 82 te P, Q i S izuzev odjeljka 94.

KORISNICI SREDSTAVA: Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju subjekti malog gospodarstva, fizičke i pravne osobe, koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu (trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici).

Pravo na potporu za Mjeru 1.poduzetnici početnici može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i koja posluje najviše 2 (dvije) godine do trenutka predaje zahtjeva na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili
likvidacija.
Pravo na potporu za Mjeru 2. žene poduzetnice može ostvariti fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše 2 (dvije) godine do trenutka predaje zahtjeva na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija. Fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje više od 2 (dvije) godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv, a koja se natječe za potporu za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojom se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.
Pravo na potporu za Mjeru 3.očuvanje tradicijskih djelatnosti može se ostvariti ukoliko podnositelj zahtjeva posjeduje Uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog obrta izdano od Hrvatske obrtničke komore (HOK).

IZNOS POTPORE PO KORISNIKU: 

Mjera 1. – poduzetnici početnici
– za podnositelje zahtjeva sa sjedištem na području grada Splita potpora se odobrava u 50% iznosu opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 2.500,00 EUR, odnosno za korisnike čiji većinski
vlasnik u trenutku podnošenja zahtjeva ima navršenih 50 godina života te za korisnike s pretežitom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.), najviše do iznosa od 4.000,00 EUR
– za podnositelje zahtjeva sa sjedištem izvan grada Splita potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 4.000,00 EUR te za korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku podnošenja zahtjeva ima navršenih 50 godina života, najviše do iznosa od 7.000,00 EUR
– neovisno o sjedištu za podnositelje zahtjeva čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova najviše do iznosa od 7.000,00 EUR.
Mjera 2. – žene poduzetnice
– za podnositeljice zahtjeva žene poduzetnice početnice sa sjedištem na području grada Splita potpora se odobrava u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 2.500,00 EUR te za korisnike čija većinska vlasnica u trenutku podnošenja zahtjeva ima navršenih 50 godina života i/ili za korisnike s pretežitom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.), a najviše do iznosa od 4.000,00 EUR
– za podnositeljice zahtjeva žene poduzetnice početnice sa sjedištem izvan grada Splita potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 4.000,00 EUR te za korisnike čija većinska vlasnica u trenutku podnošenja zahtjeva ima navršenih 50 godina života i/ili za korisnike s pretežitom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62, prema Nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti (NKD 2007.), najviše do iznosa od 7.000,00 EUR
– za podnositeljice zahtjeva žene poduzetnice neovisno o sjedištu za korisnike čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova najviše do iznosa od 7.000,00 EUR
– za podnositeljice zahtjeva žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja potpora se isključivo i samo dodjeljuje za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja te za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 796,34 EUR po djetetu na godišnjoj razini.
Mjera 3. – očuvanje tradicijskih djelatnosti
– za podnositelje zahtjeva sa sjedištem izvan grada Splita u statusu tradicijskog obrta potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 7.000,00 EUR.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA: Javni poziv je otvoren od dana objave na mrežnoj stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) od 02. srpnja 2024. do 01. kolovoza 2024.

 

Sve dodatne informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti na broj telefona i slanjem upita na adresu e-pošte:
• 021/400 040 – marijana.karin.prnjak@dalmacija.hr
• 021/400 024 – ema.paleka@dalmacija.hr.

Preuzeto sa slijedećeg linka na kojem se nalazi i sva potrebna dokumentacija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.