Pretraži...

Poziv na prezentaciju: „Kako do potpora za poduzetnike na području grada Kaštela?“

Pozivamo sve zainteresirane poduzetnike na prezentaciju„Kako do potpora za poduzetnike na području grada Kaštela?“ koja će se održati u u prostorijama Gradske vijećnice, na adresi Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, u srijedu 19.06.2024. u 12:00 h.

Grad Kaštela je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Kaštela za 2024. godinu, namijenjen mikro i malim poduzetnicima sa sjedištem i obavljanjem gospodarske djelatnosti na području grada Kaštela.

Novčana sredstva su osigurana iz Proračuna Grada Kaštela, te će se dodjeljivati kroz šest mjera: Mjera 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama, Mjera 2: Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing, Mjera 3: Potpore za IT sektor, Mjera 4: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine, Mjera 5: Potpore za sufinanciranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja i Mjera 6: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima.

Ukupan iznos sredstava iz ovog Javnog poziva je: 200.000,00 EUR-a, a rok za podnošenje prijava je: 01.srpnja 2024. godine do 15.00 sati.

Broj mjesta je ograničen, a Vaše sudjelovanje možete potvrditi slanjem mail-a na sljedeću adresu: info@kastelara.hr

Više detalja javnog poziva je dostupno na sljedećoj poveznici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.