Pretraži...

Javni poziv Splitsko-dalmatinske županije – Poticaji za ugradnju dizalica topline

Naziv programa: Poticaji za ugradnju dizalica topline

Kratki opis: Bespovratna sredstva dodjeljuju se fizičkoj osobi, vlasniku ili suvlasniku obiteljske kuće za ulaganje u opremu i ugradnju dizalice topline za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora za potrebe kućanstva u 50% iznosu prihvatljivih troškova, a najviše do 2.500,00 EUR.

Natječaj traje:      17.6.2024. – 17.7.2024.
Korisnici programa: Fizička osoba
Namjena: Energetika

Osnovni uvjeti:

– da je fizička osoba, vlasnik ili suvlasnik građevine (obiteljske kuće) u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje (prijavitelj suvlasnik u obvezi je pribaviti i priložiti uz natječajnu dokumentaciju pisanu suglasnost ostalih suvlasnika)

– da fizička osoba, vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće, ima prijavljeno prebivalište na adresi predmetne nekretnine najmanje 90 dana prije objave ovog Javnog poziva

– da obiteljska kuća ima građevinsku (bruto) površinu (GBP) manju ili jednaku od 400 m2 , s tim da građevinska (bruto) površina građevine pomoćne namjene ne ulazi u ukupnu površinu osnovne građevine za koju se kao uvjet traži građevinska (bruto) površina manja ili jednaka od 400 m2

– da je za obiteljsku kuću koja je zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi u zoni kulturno-povijesne cjeline od nadležnog tijela pribavljeno odobrenje ili potvrda kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra

– da fizička osoba ne koristi 50% i više bruto podne površine obiteljske kuće za obavljanje gospodarske djelatnosti

– potpore se odobravaju i dodjeljuju sukladno važećim propisima o državnoj potpori i mogu se odobriti samo onim prijaviteljima koji već nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne potpore za iste opravdane troškove, odnosno dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti.

– da prijavitelj/ica nema dugovanja prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije i državnom proračunu

Prijava na natječaj: Prijavni obrazac i propisana dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prijavitelja napisanim na poleđini, te se isti popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo jer se u protivnom neće razmatrati. Prijave se podnose neposredno putem pisarnice Splitsko-dalmatinske županije ili u zatvorenoj omotnici poštom na adresu: Puni naziv i adresa prijavitelja SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU FONDOVE I POLJOPRIVREDU Prijava na Javni poziv – Program sustavnog gospodarenja energijom (2022.-2025.) Vukovarska 1, 21 000 SPLIT

Dodatne informacije o Javnom pozivu možete pronaći na slijedećem linku.

Preuzeto s: https://pravomisto.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.