Pretraži...

Ministarstvo turizma i sporta je objavilo Javni poziv KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

restoran

Predmet Javnog poziva za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu, provodi se kroz Mjere Programa:

 • Mjera A – HOTELI
 • Mjera B – KAMPOVI
 • Mjera C – RESTORANI
 • Mjera D – OPG/POLJOPRIVREDNIK
 • Mjera E – PLOVNI OBJEKTI NAUTIČKOG TURIZMA

Za dodjelu bespovratnih sredstava, prijaviti se mogu:

subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva/Poljoprivrednici, koji imaju Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u ili će isto ishoditi po završetku projekta.

Ciljevi Programa:

Uz GLAVNI CILJ: Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu, Program treba doprinijeti i :

 • razvoju održivih turističkih proizvoda
 • poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš
 • digitalizaciji i unapređenju pružanja ugostiteljskih i/ili turističkih usluga
 • razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga
 • kružnom gospodarstvu
 • povećanju energetske učinkovitosti

Iznos proračunskih sredstava: 3.404.340 EUR

Javni poziv je otvoren zaključno s 15. ožujka 2024. godine do 16:00 sati.

Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizamhttps://eturizam.gov.hr/ – usluga TuRiznica. Prijavu mogu popunjavati i podnijeti samo ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta odnosno prijavitelja, isključivo u svrhu podnošenja prijave na predmetni Javni poziv (u sustavu eGrađani).

Svi detalji Javnog poziva su dostupni na sljedećoj poveznici

Preuzeto s mrežnih stranica Ministarstva turizma i sporta

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.