Pretraži...

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini

nogometne lopte

Ministarstvo turizma i sporta je raspisalo NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini.

PODRUČJA FINANCIJSKE POTPORE

Temeljni ciljevi Natječaja:

osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će sportske programe po sljedećim programskim područjima:

1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem

2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske

te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske

3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Ukupan iznos financijskih sredstva za provedbu Natječaja:  3.446.909,00 eura,

po područjima i iznosima kako slijedi:

  • PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, planirana vrijednost iznosi: 1.830.000,00 eura
  • PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske, planirana vrijednost iznosi: 800.000,00 eura
  • PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, planirana vrijednost iznosi: 800.000,00 eura

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa: najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je: 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura za programsko područje PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem i programsko područje PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske. Za programsko područje PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 eura, a najveći 50.000,00 eura.

Financijskim potporama pomoći će se provedba do 160 programa.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA:

  • Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to za samo jedno programsko područje.
  • Programi koji se sufinanciraju moraju se provoditi isključivo na području Republike Hrvatske, osim za programsko područje PP 2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske, u kojem se sufinanciraju programi koji se odnose na odlaske sportaša na međunarodna sportska natjecanja izvan Republike Hrvatske.

Programi koji se mogu sufinancirati:

  • koji su započeli s provedbom od 1. siječnja 2024. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2024. godine
  • koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja ( 2. veljače 2024. ) te će završiti do 31. prosinca 2024. godine.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj:141/22) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

NAČIN PRIJAVE PROGRAMA

Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju dostaviti svu propisanu natječajnu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje.

Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na sljedećoj poveznici: issobrasci.gov.hr

ROKOVI:

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 2. veljače do 3. ožujka 2024. godine.

Upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta: mint.gov.hr

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaj-sport@mints.hr i to najkasnije do 18. veljače 2024. godine.

Svi ostali detalji su dostupni na sljedećoj poveznici

Preuzeto s: mint.gov.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.