Pretraži...

Grad Kaštela dodjeljuje potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima na području grada Kaštela za 2023. godinu

Grad Kaštela objavio je dva javna poziva za sufinanciranje poduzetnika i poljoprivrednika.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Kaštela za 2023. godinu otvoren je do 27.rujna 2023. godine do 15.00 sati. Ukupan iznos sredstava iznosi 200.000 eura. Potpore se dodjeljuju u visini od maksimalno 60% prihvatljivih troškova ulaganja. Minimalno traženi iznos potpore iznosi 500 eura, a maksimalan iznos 5.000 eura. Javni poziv objavljen je na stranici Grada Kaštela, na sljedećem linku.

U sklopu javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području grada Kaštela za 2023. godinu dodjeljuje se za: Mjeru 2. Ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektoru vinogradarstva, vinarstva, voćarstva, povrtlarstva, cvjećarstva, ljekovitog i začinskog bilja. Ukupan iznos sredstava iznosi 61.000 eura. Potpora iznosi 80% prihvatljivih troškova do najviše 6.000 eura. Poziv je također otvoren do 27. rujna u 15 sati, a detalje možete doznati ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.