Pretraži...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu

povrće

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu.

Predmet Javnog poziva je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), za nekoliko mjera:

Mjera 1. Program pomoći-potpore OPG-a

Potpora pomoći plaćanja vođenja knjigovodstvenih poslova od strane knjigovodstvenih servisa za OPG koji imaju obvezu vođenja poslovnih knjiga

Mjera 2. Program pomoći-potpore OPG-a

Potpora pomoći plaćanja zakupnine/najma na otvorenim tržnicama7tržnim centrima za OPG koja imaju obvezu plaćanja najma

Mjera 3. Program pomoći-potpore OPG-a

Potpora pomoći plaćanja kupljenih kupona za rad sezonskih nezaposlenih radnika u poljoprivredi na OPG-u

Mjera 4. Program pomoći-potpore OPG-a

Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva – Potpora preradi mlijeka na OPG-u

kao i za troškove obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, za OPG-ove koji su prvi oputa osnovani unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva.

Rok prijave: 30 dana od dana objave Javnog poziva (Javni pozivi su objavljeni: 4. rujna 2023. godine)

Svi detalji, uvjeti i obrasci za sve mjere, dostupni su na sljedećoj poveznici

Preuzeto s mrežnih stranica Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.