Pretraži...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila Natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

luk

Predmet Natječaja: dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.  za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja.

Strateškim planom u okviru ZPP-a  podupire se prelazak na pametan, održiv, konkurentan, otporan i diversificiran poljoprivredni sektor, čime se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom te pridonosi djelovanju u području klime, zaštiti prirodnih resursa i očuvanju/povećanju bioraznolikosti te jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja. Njime se podupiru brojne intervencije usmjerene na posebne potrebe država članica i njihovih regija. Osmišljeni su u skladu s novim pristupom usmjerenim na rezultate i uspješnost u cilju ostvarenja konkretnih rezultata u odnosu na posebne ciljeve ZPP-a na razini EU-a, ali i doprinos europskom zelenom planu. U planovima u okviru ZPP-a prvi se put definira strategija koja obuhvaća sve glavne instrumente koji se financiraju iz ZPP-a: izravna plaćanja, potporu za ruralni razvoj i intervencije specifične za određene tržišne sektore.

Prihvatljivi korisnici: Korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:

a) privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe
b) privatni savjetnik
c) nevladine organizacije
d) Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje
e) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja: 3.500.000 EUR

Intenzitet javne potpore: do 100 % prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: do 24. kolovoza 2023.

Pitanja u vezi s ovim Natječajem korisnici postavljaju isključivo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr, unosom osobnih podataka te odabirom odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi.
Pitanja se mogu postaviti  do 7. kolovoza 2023. godine, a odgovori na postavljena pitanja objavljuju se putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.

Zahtjev za potporu/promjenu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu/promjenu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju navedenu u Prilogu 1/Prilogu 2 i ovoga Natječaja. Tražena dokumentacija mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumentacija na drugom stranom jeziku i pismu mora biti prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od strane sudskog tumača.
Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu  kako bi podnio zahtjev za potporu.

Svi detalji i potrebna dokumentacija dostupni na sljedećoj poveznici

Preuzeto s: strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-provedbu-intervencije-78-01-potpora-prenosenju-znanja-iz-strateskog-plana-zajednicke-poljoprivredne-politike-republike-hrvatske-2023-2027/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.