Pretraži...

Otvoren je Javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2023. godinu

knjiga

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjena je poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

CILJEVI PROGRAMA: :

• usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja

• poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA:  planirano je ukupno 265.450,00 eura za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa.

KORISNICI: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Namjena sredstava:

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:

– stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)

– stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

– polaganja naučničkog ispita

– stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika

– ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora

Iznos potpore: Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik  – 159,27 eur / 199,08 eur
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti najviše 424,71 eur
 • Polaganje majstorskog ispita 345,08 eur
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše 716,70 eur
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) stvarni troškovi školarine
 • Polaganje naučničkog ispita 159,27 eur
 • Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju 106,18 eur
 • Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu 265,45 eur
 • Ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja – stvarni troškovi

Neće se uzeti u razmatranje Prijave Podnositelja prijave koji za istu namjenu ostvaruju potporu s druge osnove.

Prihvatljivi troškovi:

▪ troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori

▪ troškovi polaganja majstorskog ispita pri Hrvatskoj obrtničkoj komori

▪ troškovi polaganja naučničkog ispita za osobe koje udovoljavaju uvjetima iz članka 62. stavka 3. Zakona o obrtu („Narodne novine“, br. 143/13, 127/19 i 41/20)

▪ troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita prema programima ispita za stjecanje određenog zanimanja/zvanja

▪ troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

▪ troškovi polaganja ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

▪ troškovi završetka Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu

▪ troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Neprihvatljivi troškovi:

 • troškovi literature
 • putni troškovi
 • troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično
 • troškovi ponovnog polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i naučničkog ispita 5
 • troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Programa i Otvorenog javnog poziva
 • nadopuna/obnova/izmjena dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja osim troškova obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora
 • troškovi obrade dokumentacije za polaganje majstorskog ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti
 • troškovi stručnog osposobljavanja ili obrazovanja koji nisu u skladu s odredbama ovog Programa

Svi ostali detalji, način prijave i dokumentacija su dostupni na sljedećoj poveznici

Preuzeto s: mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.