Pretraži...

Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

žitarice

Mjera: M4

Podmjera: 04.4

Tip operacije: 4.4.1

Kraj prijave: 7. 8.2023.

Raspoloživost sredstava: 5.900.000,00 EUR

Sufinanciranje: 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Svrha Natječaja: Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Prihvatljivi korisnici: 

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

* U smislu ovoga natječaja javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu iz točke 13. Priloga 1. ovoga Natječaja

Visina javne potpore: 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR

Više na sljedećem linku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.