Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade u 2023. godini

maslina more

PREDMET JAVNOG POZIVA: Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za Mjeru 1.-sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Kaštela za 2023. godinu.

KORISNICI POTPORE:

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik te imaju:
– sjedište/prebivalište, odnosno realizaciju ulaganja na području Grada Kaštela,
– namjeru zasaditi najmanje 0,1 ha (1.000 m2) zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% površine,
– namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 sadnica maslina odnosno voća,
– poljoprivredno zemljište na kojem se sadi uneseno u ARCOD sustav.

Program sufinanciranja se provodi na način da Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela impoljoprivredna gospodarstva koji su ujedno vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta
koje se privodi kulturi, na jednak način participiraju u provedbi Programa, svatko po 1/3. Korisnik plaća cijeli iznos prilikom preuzimanja sadnica, a Grad plaća 2/3 iznosa korisniku nakon što dostavimo Županiji svu dokumentaciju o provedbi postupka. Potpore se odobravaju u najvišem iznosu od 10.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu u jednoj kalendarskoj godini.
Prihvatljivi su troškovi nastali u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini (vremensko razdoblje od zaključenja prethodnog Javnog poziva do prijave na objavljeni javni poziv u tekućoj godini).
Grad Kaštela zadržava pravo ograničenja pojedinih cijena sadnica.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prijava za Javni poziv se podnosi na Obrascu 1, kojem se prilaže:
– Obrazac 2 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti,
– Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Kaštela,
– Obrazac 4 – Izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja,
– Preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra,
– Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske,
– Preslika računa za prihvatljive troškove,
– Preslik osobne iskaznice,
– Izvodi iz katastra/izvodi iz zemljišnih knjiga (može i neslužbena kopija).

PODNOŠENJE PRIJAVA: Prijave na Javni poziv podnose se Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije na obrascu prijave naznačenom u javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.
Prijava se može predati poštom, e-mailom na adresu: pisarnica@kastela.hr ili neposredno u pisarnicu Grada Kaštela, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac, s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje
nabave sadnog materijala u 2023. godini” – ne otvaraj, do 24. travnja 2023. godine.

 

 

Javni poziv i obrasci objavljeni su na web stranici Grada Kaštela na sljedećem linku.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 021 205 223 ili putem e-mail adrese: potpore@kastela.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.