Pretraži...

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – Javni poziv za kandidiranje projekata

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Javni poziv otvoren je do 5. svibnja 2023 do 16:00 sati.

Napomena: Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje subjekta u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.

PREDMET PROGRAMA: Dodjela bespovratnih sredstava male vrijednosti ( de minimis potpore) za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu.

CILJEVI PROGRAMA:

Uz glavni cilj – Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva, Program treba doprinijeti:

  • razvoju održivih turističkih proizvoda

  • poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš

  • razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga

  • kružnom gospodarstvu

  • povećanju energetske učinkovitosti

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA: Za provedbu Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma i sporta za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 2.654.455 € (19.999.991 kn).

KORISNICI BESPOVRATNIH POTPORA: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti

MJERA A – RESTORANI

MJERA B – AGENCIJE

MJERA C – PLOVNI OBJEKTI ZA KRSTARENJE

INTEZITET POTPORE: udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta može dosegnuti do najviše 70% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta.

Cjeloviti tekst Programa s popratnom dokumentacijom nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva turizma i sporta u rubrici Javni pozivi i natječaji, na sljedećem linku.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B ili C).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.