Pretraži...

JAVNI POZIV iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu

krava livada

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 4. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko- dalmatinske županije za 2023. godinu

KORISNICI POTPORE: Korisnici potpore mogu biti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima upisana u Upisnik poljoprivrednika, poljoprivredne površine unesene u ARCOD sustav, uzgajaju stoku i imaju upis u Registar farmi i upis grla u JRDŽ, nemaju dugovanja prema SDŽ po osnovi kreditiranja poljoprivrede iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma, imaju prebivalište/sjedište i poljoprivrednu proizvodnju kao i poljoprivredne površine na području Splitsko- dalmatinske županije, te su izgradili jednostavnu akumulaciju za navodnjavanje/napajanje stoke na pašnjacima u poljoprivredi.

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI, TE IZNOS POTPORE PO KORISNIKU

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi izgradnje JEDNOSTAVNIH AKUMULACIJA ZA NAVODNJAVANJE SUSTAVA površine od 0,25 ha i više u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 1.990,84 eura u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja posjeduje minimalno 10 UG na gospodarstvu
 • troškovi izgradnje JEDNOSTAVNIH AKUMULACIJA ZA NAPAJANJE STOKE NA PAŠNJACIMA površine od 0,25 ha i više u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 1.990,84 eura u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja posjeduje minimalno 10 UG na gospodarstvu

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • oprema za navodnjavanje na parceli, kupnja nekretnina, trošak PDV-a, troškovi poslovanja, troškovi održavanja i najma opreme, bankovni troškovi, troškovi jamstva i sl., upravne pristojbe, troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi, trošak vlastitog rada, komunalnih naknada, doprinosa u sličnih pristojbi

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za dodjelu potpore se podnosi na obrascu OBA – 1 ( može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu i na web stranici www.dalmacija.hr)

ZA NAVODNJAVANJE potrebno je dostaviti:

 • original ili ovjerenu presliku Upisnika u upis poljoprivrednih gospodarstava,
 • presliku upisnika parcela u ARCOD, sa označenom parcelom,
 • za pravne osobe: original ili preslika Ugovora sa izvođačem radova i original e-račun, a za fizičke osobe: original e-račun o izvršenim radovima,
 • presliku osobne iskaznice, za obrt preslik obrtnice, za trgovačko društvo presliku rješenja o upisu u sudski registar,
 • original potvrdu da su u trenutku podnošenja zahtjeva ispunili obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza,
 • OIB i broj žiro-računa sa IBAN-om podnositelja zahtjeva (obvezno upisati na obrazac)
 • potpisani Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivede iz drugih izvora sukladno uredbi de minimis.

ZA NAPAJANJE STOKE potrebno je dostaviti

 • original ili ovjerenu presliku Upisnika u upis poljoprivrednih gospodarstava,
 • presliku upisnika parcela u ARCOD, sa označenom parcelom,
 • preslik upisnika u Registar farmi,
 • original potvrdu o brojnom stanju stoke od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu,
 • za pravne osobe: original ili preslika Ugovora sa izvođačem radova i original e-račun, a za fizičke osobe: original e-račun o izvršenim radovima,
 • presliku osobne iskaznice, za obrt preslik obrtnice, za trgovačko društvo presliku rješenja o upisu u sudski registar,
 • original potvrdu da su u trenutku podnošenja zahtjeva ispunili obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza,
 • OIB i broj žiro-računa sa IBAN-om podnositelja zahtjeva (obvezno upisati na obrazac)
 • potpisani Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivede iz drugih izvora sukladno uredbi de minimis.

NAČIN, ROK I MJESTO DOSTAVE PRIJAVA

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili na protokol županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom, adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, Eu fondove i poljoprivredu,

Vukovarska ulica 1.,

21000 Split,

“Povjerenstvo za provedbu Mjere 4. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023.”

ROK za podnošenje zahtjeva je 1. SVIBNJA 2023. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-038 i 400-069 ili e-poštom josip.matas@dalmacija.hr i zorica.rako@dalmacija.hr.

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrazac objavljeni su na slijedećem linku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.