Pretraži...

Pokreni nešto svoje 2023.!

“Pokreni nešto svoje” je program potpore poduzetnicima u Hrvatskoj koji potiče poduzetništvo s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe hrvatskih poduzetnika za mentorskom i financijskom potporom u svrhu započinjanja ili razvoja poslovanja.

Partneri programa: ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o., koji ujedno i financira ovaj program.

Cilj Programa potpore: razvoj poduzeća s pozitivnim utjecajem na društvo i/ili okoliš u Republici Hrvatskoj

Program jača poduzeća u ranoj fazi poslovanja, od ideje do spremnosti za rast ili već etablirana poduzeća koja razvijaju nešto novo – poput nove usluge, procesa, izmjene poslovnog modela, razvoja dodatnih djelatnosti itd.

Važan kriterij pri odabiru: postojanje pozitivnog društvenog utjecaja.

Podržavaju se poduzeća koja su već implementirala ili tek razvijaju društvenu ili ekološku inovaciju.
Društvena inovacija rješava društvene probleme, pa tako obuhvaća svaku intervenciju ili promjenu koja donosi pristup, mogućnosti ili nove prilike skupini koja prije te prilike nije imala.

Svi oblici inovacija koji smanjuju utjecaj na okoliš i/ili optimiziraju korištenje resursa su po definiciji ekološki oblik inovacije.

Prihvatljivost prijavitelja:
Korisnik potpore može biti pravna ili fizička osoba, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je mikropoduzeće. Za definiranje mikropoduzeća se primjenjuju kriteriji Europske komisije. Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik (trgovačko društvo, zadruga, udruga, obrt, OPG, …). Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća je dostupan ovdje

Sukladno kriterijima, mikropoduzeća imaju manje od 10 zaposlenih te im godišnji promet ili ukupna godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna €.

Prihvatljivi prijavitelj na ovaj poziv je:

● subjekt koji u trenutku prijave jest mikropoduzeće
● osoba koja nema poduzeće (odn. nije poduzeće) u trenutku prijave, pod uvjetom da u razdoblju do potpisivanja ugovora o potpori, osnuje i registrira poduzeće i postane član skupštine/suvlasnik ili vlasnik poduzeća. Korisnik potpore bit će to novoosnovano poduzeće. Poduzeće korisnik mora imati utjecaj na Hrvatsku barem djelomično, te sjedište poduzeća mora biti u Hrvatskoj.

Natječaj će biti otvoren od 27. veljače (podne) do 20. ožujka 2023. do 12 sati (podne).

Postupak prijave: Prijavitelji šalju svoju prijavu putem web obrasca na sljedećoj poveznici

Mentorska potpora:

Partneri programa, ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o., će ugovorenim poduzećima za vrijeme trajanja potpore osigurati pristup besplatnom:
● mentorstvu u razvoju poduzeća
● mentorstvu u svrhu postizanja pozitivnog društvenog utjecaja
● mentorstvu za pojedine funkcije poduzeća, sukladno specifičnim potrebama poduzeća

ACT Grupa osigurava mentorstvo temeljeno na analizi potreba korisnika Programa potpore, te se obvezuje svojom edukacijom i mentorstvom djelovati u najboljem interesu korisnika Programa potpore.

Financijska potpora: 

Za financiranje poduzeća u okviru ovog poziva osiguran je iznos ukupne vrijednosti od: 50.000,00 €.

Ove godine se financijska potpora isplaćuje u obliku nagrade na kraju podrške i utrošak sredstava poduzeća ne moraju pravdati nositeljima programa.

Bit će podržano 10 poduzeća:

5 poduzeća će biti nagrađeno s iznosom od 7.000 €

5 poduzeća s iznosom od 3.000 €

Poduzeća koja će dobiti veću nagradu će biti odabrana na kraju podrške prema kriteriju primjene dobivenog znanja za poboljšanje poslovanja i po kriteriju sudjelovanja na aktivnostima podrške.

Trajanje podrške: Vrijeme trajanja podrške je 6 mjeseci. Početak provedbe podrške će biti oko 15. svibnja, a podrška završava oko 15. studenoga 2023.

Preuzeto s: pokreninestosvoje.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.