Pretraži...

HZZ Vaučeri za obrazovanje

bilježnica kemijska olovka

Privremeno obustavljanje podnošenja i odobravanja zahtjeva za stjecanje digitalnih vještina za zaposlene: 

osobama koje su zaposlene do daljnjega se neće odobravati zahtjevi za dodjelu vaučera za stjecanje digitalnih vještina. Ograničenje ne vrijedi za osobe koje imaju drugi status na tržištu rada, uključujući nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih HZZ-a kao i ostale tražitelje zaposlenja.

Zaposlene osobe mogu nastaviti s podnošenjem zahtjeva za dodjelu vaučera za stjecanje zelenih vještina.

 

 • Vaučer Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih, a korisnik sam bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja.

Trošak programa obrazovanja u iznosu odobrenog vaučera isplaćuje se izravno odabranom pružatelju usluge obrazovanja.

U slučaju da je trošak programa obrazovanja veći od iznosa vaučera, postoji mogućnost da se razlika u visini iznosa podmiri od strane korisnika ili poslodavca.

Točan iznos vaučera određuje se ovisno o obrazovnom sektoru ili podsektoru kojem pripada program, ukupnom radnom opterećenju za stjecanje kvalifikacije te satnici programa pri čemu se u obzir uzima broj sati u vođenom procesu učenja i poučavanja, broj sati temeljenih na radu te broju sati temeljenih na samostalnim aktivnostima.

Program obrazovanja može trajati:

  • za nezaposlenu osobu do šest mjeseci
  • za zaposlenu osobu do 10 mjeseci (zbog mogućnosti usklađivanja provedbe programa s radnim obvezama polaznika)

Vaučere mogu koristiti: sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života kojima se dodjelom vaučera osigurava stjecanje potrebnih vještina za razvoj karijere, zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta.

Korisnik vaučera ne može biti:

 • osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja
 • osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti
 • osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje

O vaučerima:

 • Sustav omogućuje stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija
 • Vještine u ponudi su tražene na tržištu rada i izravno mogu unaprijediti Vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada
 • Samostalno odabirete program koji želite pohađati kao i pružatelja obrazovanja
 • Odobreni vaučer se može aktivirati u roku od 6 mjeseci od datuma odobrenja zahtjeva
 • Sustav je aplikativno podržan te se provodi s minimalnim administriranjem
 • Razvoj sustava vaučera prepoznat je i od strane Europske komisije te su u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurana značajna financijska sredstva
 • Osoba može iskoristiti samo 1 vaučer

Više detalja, katalog vještina i programa te opis pružatelja obrazovanja, dostupno na sljedećim poveznicama:

vauceri.hzz.hr/vauceri-besplatno-stjecanje-vjestina/

https://vauceri.hzz.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.