Pretraži...

SDŽ – Javni poziv vjerskim zajednicama za prijavu programa i projekata u 2023. godini

Splitsko-dalmatinska županija poziva vjerske zajednice i institucije s područja Splitsko-dalmatinske županije i s područja Republike Hrvatske koje su od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju na prijavu programa i projekata iz područja djelovanja vjerskih zajednica od općeg društvenog interesa.

Cilj je ovog Javnog poziva vjerskim zajednicama za prijavu programa i projekata omogućiti vjerskim zajednicama financiranje programa i projekata u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica i ovim Javnim pozivom.

Prihvatljivi programi i projekti za vrednovanje temeljem ovog Javnog poziva su:- programi skrbi o kulturno-povijesnoj baštini od interesa za lokalne zajednice,
– restauracija i konzervacija pokretne kulturne baštine u posjedu vjerskih zajednica,
– kulturno-umjetnički program u okviru vjerskih zajednica,
– nabava materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za rad,
– nakladnička djelatnost i
– prigodne manifestacije.

 

Prijava projekta/programa mora sadržavati:
1. Obrazac 1. Podaci o prijavitelju i programu/projektu (objavljen uz Javni poziv)
2. Obrazac 2. Proračun projekta/programa (objavljen uz Javni poziv)
3. Ispis iz registra pravnih osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (npr. Evidencija pravnih osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj…)
4. Uvjerenje o nekažnjavanju (da se protiv ovlaštene osobe za zastupanje vjerske zajednice ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo)

Rok za podnošenje prijave programa i projekata na ovaj Javni poziv je do 1. studenog 2023.

Za dodjelu financijske potpore programu/projektu u okviru ovog Javnog poziva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 116.500,00 €, odnosno 877.769,25kn.

Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnici Splitsko-dalmatinske županije ili poštom u zatvorenoj
omotnici na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija,
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport,
Domovinskog rata 2, 21 000 Split,
s naznakom „Javni poziv vjerskim zajednicama za prijavu programa i projekata u 2023. godini“

 

Sve dodatne informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti pozivom na broj 021/450-594 ili slanjem upita na adresu elektroničke pošte: andela.bosancic@dalmacija.hr.

Javni poziv vjerskim zajednicama za prijavu programa i projekata u 2023. godini

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.