Pretraži...

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstava iz programa potpore događajima u turizmu od interesa za SDŽ u 2023. godinu

Prihvatljivi prijavitelji ( sa područja Splitsko- dalmatinske županije):

– jedinice lokalne samouprave

– turističke zajednice

– javne ustanove

– obrti i trgovačka društva

 • Prijave se mogu poslati za sufinanciranje događanja koji će se provoditi tijekom 2023. godine.
 • Događanje može kandidirati samo jedan suorganizator događanja. Ako više (su)organizatora kandidira isto događanje , potporu može dobiti samo jedan (su)organizator.
 • Potpore će se odobravati događanjima prema bodovnoj listi. Maksimalni broj bodova jest 80.
Bespovratna financijska sredstva dodjeljivati će se za sufinanciranje sljedećih projekata:
 • Projekti razvoja novih turističkih proizvoda i selektivnih oblika turizma s ciljem podizanja kvalitete i dodane vrijednosti te produženje sezone (zdravstveni, kulturni, ruralni, eno-gastro, pustolovni turizam, IT i znanstveni turizam)
 • Potpore TOP događanjima – prepoznatljiva događanja, održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina za koja se procjenjuje da su motiv dolaska velikog broja posjetitelja te imaju jak promidžbeni učinak Splitsko – dalmatinsku županiju
 • Međunarodna događanja – međunarodna događanja za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 5.000 posjetitelja

Prijave se podnose na obrascima koji se nalaze u prilogu Javnog poziva i njegov su sastavni dio, zajedno s propisanom dokumentacijom, u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu Splitsko – dalmatinske županije ( ili direktno u Pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije).

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO

VUKOVARSKA 1

21 000 SPLIT

PRIJAVA NA NATJEČAJ (TURISTIČKA DOGAĐANJA)

Prijava na Javni poziv sadrži ( potrebna dokumentacija) :
 1. Obrazac prijave za dodjelu bespovratnih sredstava – ispunjen, potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen isključivo na računalu (Obrazac 1)
 2. Dokaz o pravnom statusu prijavitelja
 3. Dokaz o medijskom praćenju manifestacije/projekta (najmanje jedan ugovor )
 4. Obrazac “Media plan” (Obrazac MP)
 5. Poslovni plana manifestacije / projekta (Obrazac 2.)- opisni i kronološki sadržaj događanja ili projekta
 6. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starije od 30 dana)
 7. Izjava o partnerstvu ( Obrazac 3.)
 8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 4 )

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: tina.martinic@dalmacija.hr

Više o javnom pozivu na sljedećem linku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.