Pretraži...

NATJEČAJ SDŽ za financiranje projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi u 2023. godini

doktor

Splitsko-dalmatinska županija će u 2023. godini djelomično financirati provedbu projekata iz sljedećih područja:

  1. Socijalna i zdravstvena zaštita  djece i mladih – ukupno planirana  sredstva: okvirno iznose 19.000,00 eura
  2. Socijalna i zdravstvena zaštita osoba starije životne dobi,  pojedinaca i obitelji – ukupno planirana  sredstva: okvirno iznose 11.000,00 eura
  3. Prevencija i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja – ukupno planirana  sredstva: okvirno iznose 23.000,00 eura
  4. Zaštita osoba s invaliditetom – ukupno planirana  sredstva: okvirno iznose: 14.000,00 eura
  5. Izvaninstitucionalna skrb o starijim osobama – ukupno planirana  sredstva: okvirno iznose: 36.000,00 eura
  6. Skrb o  beskućnicima – ukupno planirana  sredstva: okvirno iznose: 8.000,00 eura
  7. Preventivno djelovanje, unaprjeđenje i zaštita zdravlja i zaštita mentalnog zdravlja – ukupno planirana  sredstva: okvirno iznose: 13.000,00 eura

Za djelomično financiranje projekata  u okviru ovog Natječaja  raspoloživ je iznos od 124.000,00 eura.

Dokumentacija za provedbu Natječaja dostupna je na mrežnim stranicama Županije: www.dalmacija.hr/natjecaji/natjecaj-za-financiranje-projekata-iz-podrucja-socijalne-i-zdravstvene-skrbi-u-2023-godini

Prijave projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju , Vukovarska 1, 21000 Split, s naznakom:

Projekti udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi u 2023. godini ” ili se predaju neposredno u pisarnici Županije, na adresi: Vukovarska 1, Split

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave Natječaja  na mrežnim stranicama Županije (natječaj je objavljen 8. veljače 2023. godine)

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Županije: www.dalmacija.hr, u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke Župana o odabiru projekta.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.