Pretraži...

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini

koš

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini.

Temeljni ciljevi natječaja: 

osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Sufinancirat će se sportski programi po sljedećim programskim područjima:

  • PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem
  • PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske
  • PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja

Ukupan iznos financijske potpore: 2.186.041,00 eura, po područjima i iznosima:

PP1 –  planirana vrijednost iznosi 1.278.000,00 eura
PP2 – planirana vrijednost iznosi 500.000,00 eura
PP3 – planirana vrijednost iznosi 400.000,00 eura

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura za programsko područje PP1 i programsko područje PP2. Poticanje Za programsko područje PP3; najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 7.000,00 eura, a najveći 28.000,00 eura.

Financijskim potporama pomoći će se provedba do 140 programa, a prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to za samo jedno programsko područje.

Programi koji se mogu sufinancirati:

  • koji su započeli s provedbom od 1. siječnja 2023. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2023. godine
  • koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2023. godine

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te koje ispunjavaju sve uvjete Natječaja navedene u Uputama
za prijavitelje.

Način prijave programa: za prijavu na Natječaj, prijavitelji moraju dostaviti svu propisanu natječajnu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje.
Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na
sljedećoj poveznici

Rokovi prijave: Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 1. veljače do 2. ožujka 2023. godine.

Upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta: mint.gov.hr/javni pozivi i natjecaji

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaj-sport@mints.hr i to najkasnije do 18. veljače 2023. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.