Pretraži...

Besplatni webinar Mobility & Transport Arena “Prednosti digitalizacije u logističkim operacijama”

woom poster

Pozvani ste na besplatni webinar

Kada: 24.01.2023., predviđeno trajanje od 14:00-15:30 sati.
Tema: “Prednosti digitalizacije u logističkim operacijama”

Ciljana publika- MSP-ovi.

Nakon registracije dobit ćete email s potvrdom i informacijama koje su potrebne za pristup webinaru.

Registracija na sljedećoj poveznici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.