Pretraži...

Predavanje „Morski otpad i mjere za praćenje količine onečišćenja“ 13. prosinca u 17 sati u Vili Nika

otpad morska površina

Pozivamo vas na predavanje „Morski otpad i mjere za praćenje količine onečišćenja“ u organizaciji Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Centra za zaštitu kulturne baštine i klimatske promjene, koje će se održati:

13. prosinca, s početkom u 17 sati, u Vili Nika, na adresi: Kamberovo šetalište bb, Kaštel Stari.

Program predavanja:

  • Upoznavanje s radom Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
  • Upoznavanje s projektom LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu i protokolima za praćenje količine i sastava otpada na plažama i na površini mora
  • Predstavljanje rezultata ankete vezane uz angažiranost civilnog društva prilikom uklanjanja otpada s plaže i podmorja
  • Pregled mjera i preporuka za suzbijanje količine otpada na plažama, površini mora i iz podmorja

Vidimo se!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.