Pretraži...

Otvorene prijave za bespovratna sredstva namijenjena pristupu intelektualnom vlasništvu u okviru Fonda za MSP-ove (SME Fund)

SME fund

Od 9. studenog 2022., ponovno su otvorene prijave za bespovratna sredstva namijenjena pristupu intelektualnom vlasništvu u okviru Fonda za MSP-ove (SME Fund).

Fond je pokrenut je u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” EUIPO-a prošle godine, kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV).

Sredstva u okviru Vouchera 1 mogu se koristiti za djelomično pokriće troškova naknada za usluge pred-dijagnostičke usluge povezane s Intelektualnim vlasništvom (IP Scan), te troškove registracije žiga i industrijskog dizajna.

Više informacija kao i aplikacija za prijavu na sljedećem linku

Preuzeto s mrežnih stranica Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo: www.euipo.europa.eu

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.