Pretraži...

Objavljen novi natječaj 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici i ekonomska veličina PG-a

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika prije 12. rujna 2021. godine, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija te mladi poljoprivrednici koji su zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika podnijeli prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (prije 12. rujna 2022. godine.).

Prijavitelj (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR u sektoru voća, povrća, cvijeća i ukrasnog bilja te 8.000 EUR u ostalim sektorima.

Razina i visina potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju je 63.500.000,00 HRK. Maksimalni iznos potpore po projektu je 100.000 EUR.

Razina potpore je do 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti za ovu mjeru su:
• Lokalizirano navodnjavanje: sustav navodnjavanja kap po kap sa i bez mogućnosti dodavanja hranjiva, mikrorasprskivači štapni i viseći
• Navodnjavanje iz zraka kišenjem i/ili navodnjavanje sektorskim rasprskivačima: nepokretni, polupokretni i pokretni sustavi kišenjem, samohodni uređaji za navodnjavanje, bočna kišna krila i prskalice, samohodni sektorski rasprskivači i automatizirani sustavi za linijsko i kružno navodnjavanje
• Vrsta zahvata (crpljenja) vode i sustavi za crpljenje i dovod vode: akumulacija, bunar, cisterne/spremnici, sustavi za crpljenje i dovod vode
• Automatizacija sustava: centralna jedinica povezana sa senzorima/uređajima za mjerenje vlažnosti tla i meteorološkom stanicom, senzori i uređaji za praćenje stanja vlažnosti tla
• Opći troškovi – troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
• Nematerijalni troškovi – kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence

Prijave se podnose od 11. studenoga do 29. prosinca 2022. godine.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.