Pretraži...

JAVNI POZIV za Mjeru 1. Potpore pomoći plaćanja vođenja knjigovodstvenih poslova od strane Knjigovodstvenih servisa za OPG-a na području SDŽ za 2022. godinu

račun kemijska
račun kemijska olovka kalkulator

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 12. Programa pomoći potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Splitsko-dalmatinske županije (2020.-2024.) objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 1. Potpora pomoći plaćanja vođenja knjigovodstvenih poslova od strane Knjigovodstvenih servisa za OPG-a, koji imaju obvezu vođenja poslovnih knjiga, na području SDŽ za 2022. godinu.

Korisnici potpore: 

-Pravo na potporu može ostvariti nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i koji ima obvezu vođenja poslovnih knjiga koje obavljaju Knjigovodstveni servisi

  • Korisnik (OPG) mora imati sjedište, djelatnosti i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije
  • Visina udjela potpore odnosi se na 50% izdanih i plaćenih računa prema knjigovodstvenom servisu
  • Na godišnjoj razini maksimalan iznos pomoći po korisniku za ovu potporu iznosi 3.000,0 kuna (398,17 eura)
  • Računima i izvodima s bankovnog žiro računa se dokazuje namjenski utrošak sredstava.
  • Korisnik može ostvariti potporu za Mjeru 1. samo jednom u tekućoj godini.

Rok za podnošenje zahtjeva: 30 dana od dana objave Javnog poziva, koji je objavljen 5. rujna 2022. godine

Dodatne detalje natječaje možete pronaći na sljedećoj poveznici

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.