Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području SDŽ za 2022. g.

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 12. Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije (2019.-2024.) je objavila JAVNI  POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području SDŽ za 2022. godinu.

Predmet Javnog poziva: dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 90% iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 6.000,00 kuna (796,34 eura) godišnje.

Korisnici potpore:

  • nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit.
  • Član OPG-a je prihvatljiv korisnik potpore samo u slučaju kada nositelj OPG-a ostvaruje zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi.
  • Obrti, trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i zadruge nisu prihvatljivi korisnici.
  • Korisnik ostvaruje pravo na potporu najviše pet godina uzastopno.

Prednost za ostvarivanje potpore imaju:

  • OPG-ovi koji se nalazi na području s otežanim uvjetima gospodarenja
  • OPG-ovi čiji su nositelji mlađi od 40 godina

Rok za podnošenje zahtjeva: 30 dana od dana objave Javnog poziva – koji je objavljen 5. rujna 2022. godine

Više detalja na: poveznici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.