Pretraži...

JAVNI POZIV za Mjeru 4. posebne mjere pomoći za sektor stočarstva-potpora preradi mlijeka na OPG-u, na području SDŽ za 2022. godinu

svježi sir

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 12. Programa pomoći potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Splitsko-dalmatinske županije (2020.-2024.) je objavila JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 4. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva-Potpora preradi mlijeka na OPG-u, iz Programa pomoći potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu.

Korisnici potpore:

Pravo na potporu za Mjeru 4. iz Programa mogu ostvariti nositelji Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju registrirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, imaju preradu mlijeka na gospodarstvu ili registriranu mini mljekaru.

  • Potpora pomoći plaća se po registriranoj/odobrenoj mini sirani /preradi mlijeka na OPG-u koje uzgaja stoku (krave, ovce, koze), proizvodi mlijeko i prerađuje ga na gospodarstvu u proizvode od mlijeka.
  • Na godišnjoj razini maksimalan iznos pomoći po korisniku za ovu potporu iznosi 10.000,00 kuna (1.327,23 eura)

Rok za podnošenje zahtjeva: 30 dana od dana objave Javnog poziva, koji je objavljen 5. rujna 2022. godine

Prednost za ostvarivanje potpore imaju:

  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se nalaze na području s otežanim uvjetima gospodarenja
  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva čiji su nositelji mlađi od 40 godina.

Svi detalji Mjere 4. su dostupni na: poveznici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.