Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjera 11, 12 i 13.: Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije

svježa riba

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 12. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije, objavljuje 2. rujna 2022. godine ovaj Javni poziv čiji je predmet: prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za
2022. godinu, u sektoru ribarstva i akvakulture, kroz 3 mjere:

  • Mjera 11. – Certifikacija i razvoj proizvodnje-uvođenje i održavanje HACCP sustava, Global Gap standarda, ISO 22000:2005, IFS standarda i drugih sustava kvalitete u objekte uključene u uzgoj i/ili preradu morskih i slatkovodnih organizama

Potpora se odobrava za troškove uvođenja i održavanja HACCP sustava, Global Gap standarda, ISO standarda, IFS standarda i drugih sustava kvalitete u objekte uključene u uzgoj i/ili preradu ribe i drugih vodenih organizama u iznosu do 50 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Korisnici potpore: -fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost uzgoja ribe i drugih vodenih organizama i nositelj je dozvole za akvakulturu sukladno posebnom propisu
-fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost prerade ribe i drugih vodenih organizama

  • Mjera 12. – Edukacija i stručno osposobljavanje djelatnika/člana zadruge/klastera/proizvođačke organizacije u ribarstvu i akvakulturi

Prihvatljivi troškovi projekta za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su: troškovi sudjelovanja djelatnika/člana zadruge/klastera/proizvođačke organizacije u ribarstvu i akvakulturi na sajmovima iz područja ribarstva, savjetovanjima, predavanjima, tečajevima, seminarima, sastancima i stručnim skupovima usmjerenima na unapređenje rada udruženja u ribarstvu te stjecanje novih znanja i vještina iz sektora ribarstva u iznosu do 50 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Potpora se dodjeljuje za realizirane prihvatljive troškove nastale unutar 12 mjeseci do trenutka objave Javnog poziva u tekućoj godini.

Korisnici potpore: – klaster u ribarstvu registriran sukladno odredbama Zakona o udrugama
– ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama
– organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama registrirana sukladno odredbama Pravilnika o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama

  • Mjera 13. – Jačanje ljudskih resursa priznatih proizvođačkih organizacija u ribarstvu i akvakulturi

Potpora se odobrava za troškove plaća i naknada za zaposlenike i/ili vanjskim suradnicima proizvođačke organizacije (ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o djelu redovitog studenta, ugovor o autorskom djelu i honorar), a koji nisu financirani iz drugih javnih izdataka do 75% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 70.000,00 kuna.

Potpora se dodjeljuje za realizirane prihvatljive troškove nastale unutar 12 mjeseci do trenutka objave Javnog poziva u tekućoj godini.

Korisnici potpore: – Organizacija proizvođača u ribarstvu koja posjeduje važeće Rješenje o priznavanju od strane Ministarstva poljoprivrede
– Organizacija proizvođača u akvakulturi koja posjeduje važeće Rješenje o priznavanju od strane Ministarstva poljoprivrede

Rok za podnošenje zahtjeva: 5. listopada 2022. godine.

Više detalja na: poveznici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.