Pretraži...

Ministarstvo turizma i sporta donijelo Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma u okviru NPOO

bazen ležaljke

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma koji je stupio na snagu 27. srpnja 2022. godine.

Programom se utvrđuju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte ulaganja u sektoru turizma u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine podkomponente 1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma.

Ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora odnose se na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u investicijama:

  • C1.6. 1-R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti
  • C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma poticanjem ulaganja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u razvoj turističke ponude veće dodane vrijednosti, u zelenu i održivu gradnju, povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i
  • C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam kroz razvoj i provedbu obrazovnih programa na svim razinama

Svi detalji dostupni na: poveznici

Preuzeto s: mint.gov.hr/NPOO

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.