Pretraži...

Otvoren je novi natječaj za program Eurostars 3

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva mikro, mala i srednja poduzeća da prijave svoj inovativni projekt na Eurostars program i osiguraju potporu od 1,5 milijuna kuna.

Eurostars je program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dva partnera iz dvije različite zemlje u projektu. Popis zemalja članica programa na poveznici

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem, a uloga malih i srednjih poduzeća u partnerstvu mora biti značajna te moraju sudjelovati s minimalno 50 % projektnih troškova. Ostali partneri mogu biti poduzeća ili druga vrsta organizacije ukoliko su prihvatljivi prijavitelji u svojoj državi članici programa.

Prihvatljive djelatnosti: iz svih sektorskih područja

Opravdani troškovi: troškovi plaća projektnog tima, amortizacija, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja te ostali razvojni troškovi.

Predviđeno trajanje projekta: 36 mjeseci

Krajnji cilj: razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa.

Intenzitet financiranja: za mikro i mala poduzeća: 60 %, a za srednja poduzeća: 50 %.

Način podnošenja prijava: pune prijave podnose se centralno i izravno EUREKA Tajništvu (Bruxelles) na engleskom jeziku ONLINE putem poveznice

Rok za podnošenje prijave: 15. rujna 2022. do 14:00:00 sati (CET).

EUREKA Tajništvo ocjenjuje prihvatljivost projekta i organizira tehnološku evaluaciju, dok HAMAG-BICRO financijski ocjenjuje hrvatske prijavitelje u projektu.

Više detalja o ovom programu i procesu prijave:  hamag bicro eurostars

Preuzeto s: hamagbicro-otvoren-novi-natjecaj-za-eurostars-3

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.