Pretraži...

Otvoren je privremeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru NPOO „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

žarulja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.02). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva: Poticanje rasta novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja:

  • razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama
  • koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu

Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

  • najniži iznos 200.000,00 HRK
  • najviši iznos 1.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:
  • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
  • ispitivanje, razvoj pilot-linija
  • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
  • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOOod 12. kolovoza 2022. godine  u 11:00 sati do 12. rujna 2022. godine  u 16:00 sati
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.
Dokumentacija dostupna na: dokumentacija
Preuzeto s mrežnih stranica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.