Pretraži...

Objavljen poziv: „Bespovratne potpore za digitalizaciju“

laptop mobitel

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. je objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01).

Pozivom se osiguravaju sredstva koja su namijenjena: uvođenju digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 3 zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u prethodnoj kalendarskoj godini.

Za poziv je osigurano ukupno: 206 milijuna kuna.

Najniži pojedinačni iznos bespovratne potpore: 150.000 kuna te najviši od 750.000 kuna.

Najviši pojedinačni iznos bespovratne potpore: 750.000 kuna.

Prihvatljive aktivnosti:

  • izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje
  • implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija
  • jačanje digitalnih vještina zaposlenika povezanih s prethodno navedenim aktivnostima

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga. To znači da je određen krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga, a po njegovom isteku započinje postupak dodjele kojim se omogućava natjecanje između svih podnesenih projektnih prijedloga na temelju kvalitativnih aspekata.

Razdoblje zaprimanja prijava: od 1. srpnja 2022. do 12. kolovoza 2022.

Projekte će po zatvaranju poziva evaluirati HAMAG – BICRO, što će rezultirati sastavljanjem bodovne rang-liste i donošenjem odluka o financiranju.

Način prijave: putem sustava  eNPOO u elektroničkom obliku.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Više detalja na linku

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.