Pretraži...

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

vozila kolona

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je objavio Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.

Predmet Poziva: dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:
• vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon
• vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik
• vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:
• električna vozila: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km
• vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa do najviše 50 g/km
• vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km

Vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Cilj Poziva: povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za O, 1 %.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

  • punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske
  • fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga

Sredstva Fonda: Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000,00 kuna.
Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem donacija i subvencija, s najvišim postotnim učešćem od 40 %, te zavisno o kategoriji vozila i pogonu, s najvišim iznosom sredstava Fonda po vozilu od 20.000,00 – 70.000,00 kuna.

Predmet Poziva nije sufinanciranje kupnje električnih bicikala što uključuje i bicikle s pomoćnim motorom.

Način podnošenja prijava: U svrhu provedbe ovog Poziva, Fond je proveo Poziv za iskaz interesa, temeljem kojeg je utvrđena lista energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za
provođenje ovog Poziva.

Lista je objavljena na mrežnoj stranici Fonda – https://vozimoeko.fzoeu.hr/ i sadrži podatke o:

• Prodajnim mjestima: lokacija, kontakt podaci, dostupne marke i modeli vozila,
• Energetski učinkovitim vozilima: modeli vozila koji udovoljavaju uvjetima ovog Poziva s tehničkim karakteristikama.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta za vozila s liste energetski učinkovitih vozila. Za prijavitelja prijavu podnosi prodajno mjesto elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u mrežnu aplikaciju Fonda za prijavu na Poziv.

Podnošenje prijava na Poziv:  započinje 27. lipnja 2022. godine u 8:00 sati. Prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja.

Više detalja na: http://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=189

Preuzeto s mrežnih stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.