Pretraži...

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

vodopad bazen terasa

Ministarstvo turizma i sporta je objavilo Javni poziv čiji je predmet dodjela bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u:

  • povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta
  • razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma

CILJEVI PROGRAMA:
Program treba doprinijeti i ostvarenju sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

– povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj
– razvoj turizma na turistički nerazvijenim područjima
– razvoj dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone
– zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u sektoru turizma
– razvoju novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA: planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 kuna.

KORISNICI BESPOVRATNIH POTPORA:

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
  • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

A1 – HOTELI: Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli – NN 56/16, NN 120/19)

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, dok je najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000,00 kuna.

A2 – KAMPOVI: Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp, Kamp odmorište (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi – NN 54/16, NN 68/19, NN 120/19)

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, dok je najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kuna.

A3 – OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) / Poljoprivrednik: Postojeći ili novi ugostiteljski objekti na OPG-u: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište, Objekt za robinzonski smještaj ili kušaonica na poljoprivrednom gospodarstvu (Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, NN 69/17, 120/19), Pravilniku o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/19), te za kušaonicu i dodatnu ponudu poljoprivrednika registriranog kao obrt, trgovačko društvo ili zadruga (NN 150/14) 

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI: OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na
OPG-u, Obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, samo za ulaganja u kušaonice i dodatne sadržaje na poljoprivrednom gospodarstvu

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, dok je najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna.

(MJERA B SE ODNOSI NA: POMOĆ UGOSTITELJSKOM SEKTORU NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE)

INTENZITET POTPORE ZA MJERU A:  Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE: Prijave se obvezno podnose online sa svim potrebnim skeniranim ili učitanim prilozima, putem Prijavnog obrasca KTG/2022 koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta u rubrici Javni pozivi https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

ROK PODNOŠENJA PRIJAVA:  do 20. lipnja 2022. godine do 24,00 sata 

Detaljnije informacije Javnog poziva možete pronaći na sljedećem linku: https://mints.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Preuzeto s mrežnih stranica Ministarstva turizma i sporta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.