Pretraži...

Radionica za mjere HZZ-a: Potpora za samozapošljavanje i Potpora za proširenje poslovanja

kemijska bilježnica

Razvojna agencija Grada Kaštela – KASTELARA – organizira radionicu za prihvatljive krajnje korisnike potpora koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje:

Potpora za samozapošljavanje i Potpora za proširenje poslovanja.

Potpora za samozapošljavanje

Krajnji korisnik: NOVOREGISTRIRANI SUBJEKT

Prijavljuje se: NEZAPOSLENA OSOBA

Rok za predaju projektnih prijava: 31.10.2022. godine

Trajanje ugovorene obveze: 24 mjeseca

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Iznos potpore se određuje prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.)

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za slijedeće skupine korisnika:

 1. SKUPINA – do 120.000,00 HRK
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10– 3)
 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)
 1. SKUPINA – do 80.000,00 HRK
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) Informacije i komunikacije
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Prihvatljivi prijavitelji: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje.

Službena dokumentacija natječaja: ovdje

Potpora za proširenje poslovanja

Krajnji korisnik: POSLODAVAC

Prijavljuje se: POSLODAVAC (BIVŠI KORISNIK MJERE SAMOZAPOŠLJAVANJA)

Rok za predaju projektnih prijava: 31.10.2022. godine

Trajanje ugovorene obveze: 12 mjeseci

Može se dodijeliti poslovnom subjektu ako planira proširenje postojećeg poslovanja, a kojem je već dodijeljena potpora za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele takve potpore, ako su ugovorne obveze po dodijeljenoj potpori za samozapošljavanje istekle, te ako je poslovni subjekt dokazao da je ispunio sve obveze prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. U kontekstu ove potpore, pojam „proširenje poslovanja“ znači otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona. Ako podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost pri ocjeni zahtjeva.

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za novog zaposlenika obvezna stavka troškovnika. Podnositelj zahtjeva obvezan je, prije potpisa ugovora o dodjeli potpore, Zavodu dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s nezaposlenom osobom prijavljenom u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod. Iznos potpore za proširenje postojećeg poslovanja određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.)

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti za dvije skupine korisnika:

 • Skupina – do 100.000,00 kn: Dodjeljuje se za prema pretežitoj djelatnosti poslodavca, a koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
  • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 • Skupina – do 70.000,00 kn: Dodjeljuje se za prema pretežitoj djelatnosti poslodavca, a koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (J) Informacije i komunikacije
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Službena dokumentacija natječaja: ovdje

Pozivamo prihvatljive krajnje korisnike na radionicu koja će se održati 06.05.2022. – petak, u 09:00 h, u prostorijama Razvojne agencije Grada Kaštela – KASTELARA, na adresi: Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac.

Broj mjesta je ograničen, a prijaviti se možete putem mail-a: info@kastelara.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.