Pretraži...

Radionica za prihvatljive potencijalne prijavitelje: za Javne pozive: “Komercijalizacija i inovacija“ i „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

mobitel laptop

Razvojna agencija Grada Kaštela organizira radionicu za prihvatljive potencijalne prijavitelje na 2 Javna poziva za dostavu projektnih prijedloga: C1.1.2. R2-I5 „Komercijalizacija i inovacija“ i C1.1.2. R2-I3 „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”, koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026.

Cilj Poziva „Komercijalizacija inovacija“ je: poticanje ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja, poticanje inovativnih projekata s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja.

Cilj poziva „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”: poticanje rasta novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Novoosnovani MSP-ovi – min 30 dana prije predaje projektnog prijedloga –  do 5 godina starosti (ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili na ona koja su nastala spajanjem ili izdvajanjem).
 • Prihvatljivost prijavitelja Potpora u okviru ovog Poziva je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP-ovima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 – TRL 8.
 • Da bi bili prihvatljivi, poduzetnici moraju u sklopu prijave dostaviti financijsku dokumentaciju (GFI-POD – dokaz o predaji financijske dokumentacije FINA-i ili Obrazac DOH ili sl.) za najmanje prethodnu godinu (u slučaju novoosnovanih poduzeća osnovanih u godini u kojoj se podnosi projektna prijavu, čiji financijski izvještaji još nisu odobreni, dostavljaju se privremeni GFI-POD ili Obrazac DOH ili sl. iz kojih se mogu vidjeti poslovni događaji i bilanca MSP-a).
 • Prijavitelj mora zaposliti najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme jednu (1) godinu nakon završetka projekta (uvjet se odnosi na sve MSP-ove, uključujući paušalne obrte i slične, koji spadaju pod definiciju MSP-ova).
 • Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti ljudske, financijske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizaciju predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.
 • Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Kriteriji za isključenje prijavitelja:

 • Prijavitelju koji ne spada u skupinu MSP-ova kako je utvrđeno u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe GBER; dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.), Prijavnim obrascem, Skupnom izjavom (Obrazac 4.), ostalim dostupnim izvorima
 • Udrugama ili dobrotvornim organizacijama, prijavitelju koji potražuje potporu u sektorima:
 1. Ribarstva i akvakulture
 2. Primarne poljoprivredne proizvodnje,
 3. Proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 4. Kasina i istovjetna poduzeća, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću
 5. Poslovanja nekretninama
 6. Financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja
 7. Prijavitelju koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u trenutku podnošenja projektnog prijedloga
 8. Prijavitelju u trenutku podnošenja projektnog prijedloga koji nije registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti
 9. Prijavitelju koji nije izvršio isplate plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske
 10. U slučaju kada je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju u pozivu „Komercijalizacija i inovacija“ : od 760.000,00  HRK do 5.320.000,00  HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju u pozivu „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“: od 200.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO: https://fondovieu.gov.hr

 • za Javni poziv: „Komercijalizacija inovacija“ – projektne prijave se podnose od 20. svibnja 2022. godine, od 11:00 sati
 • za Javni poziv „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ – projektne prijave se podnose od 1.6.2022. godine, od 11:00 sati

Pozivamo potencijalne prihvatljive prijavitelje na radionicu koja će se održati 04.05.2022. – srijeda, u 09:30 h, u prostorijama Razvojne agencije Grada Kaštela – KASTELARA, na adresi: Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac.

Broj mjesta je ograničen a prijaviti se možete putem mail-a: info@kastelara.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.