Pretraži...

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa subvencije kamatne stope korisniku kredita sukladno “Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u SDŽ” za 2022. g.

euri

Javni poziv je objavljen 12. travnja 2022. godine, na temelju članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21) i članka 10. Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 35/18).

PREDMET POZIVA: iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji“

KORISNICI MOGU BITI:

 • d.o.o.
 • j.d.o.o.
 • obrti
 • profitne ustanove

UVJETI:

 • ulaganje na područje Splitsko-dalmatinske županije
 • djelatnost je sukladna Popisu prihvatljivih NKD djelatnosti za Program koji je sastavni dio ovog Javnog poziva
 • koji ispunjavaju uvjete za dobivanje kredita sukladno pravilima Poslovnih banaka koje su sa Splitsko-dalmatinskom županijom zaključile Ugovor o provedbi Programa

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
 • kupnju nove opreme ili novog dijela opreme
 • refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita
 • obrtna sredstva

UVJETI KREDITIRANJA:

 • Najniži iznos kredita od 200.000,00 do 5.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit po poduzetniku) za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti  u iznosu od 20% ( za uslužne djelatnosti) i 30% ( za proizvodne djelatnosti)
 • od 200.000,00 do 1.000.000,00 kuna za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita čija kamatna stopa prelazi 5% i koji nisu subvencionirani sredstvima Splitsko-dalmatinske županije
 • do 500.000,00 kuna za financiranje obrtnih sredstava

ROK OTPLATE KREDITA:

 • do 12 godina za nove investicije- kupnja , izgradnja, uređenje li proširenje gospodarskih objekata, kupnja nove opreme ili novog dijela opreme; – poček do dvije (2) godine koji je uključen u rok otplate
 • do 5 godina za refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita
 • do 3 godine za obrtna sredstva

Kamatna stopa najviše do 3,2 % godišnje  za vrijeme cijelog trajanja otplate kredita

KRITERIJI  ZA ODABIR  PROJEKATA:

U slučaju potrebe za rangiranjem, a sukladno raspoloživim Proračunskim sredstvima za tekuću godinu za provedbu Programa, utvrdit će se rang-lista Prijava u padajućem nizu, sukladno kriterijima za ocjenjivanje prijave iz članka 7. Pravilnika.

ROK PREDAJE PROJEKATA:

Rok za podnošenje prijave je do iskorištenja Proračunskih sredstava za provedbu Programa za tekuću godinu, odnosno do objavljivanja Obavijesti o zaključivanju Javnog poziva na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Više detalja na linku: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-iskazivanje-interesa-subvencije-kamatne-stope-korisniku-kredita-sukladno-programu-kreditiranja-poduzetnistva-i-obrta-putem-subvencioniranja-kamate-kredita-u-sdz-za-2022-g

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.