Pretraži...

Otvoren javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2022. godinu

knjiga

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 8. travnja 2022. godine je objavilo OTVORENI JAVNI POZIV za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu, kojim se dodjeljuju bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Predmet poziva je: dodjela bespovratnih sredstava

Iznos proračunskih sredstava: U proračunu Ministarstva, planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Korisnici: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Namjena sredstava: Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:
– stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o
vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
– stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
– polaganja naučničkog ispita
– stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
– ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Intenzitet potpore: Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova za:

  •   Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
  •   Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
  •   Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
  •   Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
  •   Polaganje naučničkog ispita – 1.200,00 kuna
  •   Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju – 800,00 kuna
  •   Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu – 2.000,00 kuna
  •   Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora – prema stvarnim troškovima
  •   Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00 /1.500,00 kuna

Prijave se zaprimaju: od 11. travnja 2022. godine (sukladno točki 8. Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu).

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2022. godine.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11.04.2022.

Više detalja: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.