Pretraži...

PODUZETNIŠTVO: Komercijalizacija inovacija

tablet

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
•    od 20. svibnja 2022. godine u 11:00 sati
•    do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.320.000,00 HRK, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 760.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:

 •  50 %

Svrha (cilj) Poziva:

Potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju zrele inovacijske projekte (TRL 7 ili više), tj. inovativne proizvode ili usluge koji su blizu lansiranja na tržište i koji doprinose zelenoj tranziciji.

Prihvatljivi troškovi projekta:

 • prilagodbu razvijenog proizvoda,
 • dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja,
 • istraživanje i ispitivanje tržišta,
 • usluge i pripremu za lansiranje proizvoda u konačni proizvod,
 • savjetodavne usluge,
 • izgradnju kapaciteta,
 • revizije studije izvodljivosti,
 • dizajn proizvoda,
 • zaštitu prava intelektualnog vlasništva,
 • pripremu ili reviziju poslovnih planova i marketing planova,
 • pripremu proizvodnje nulte serije,
 • operativne marketinške aktivnosti,
 • upravljanje projektom
 • vidljivost projekta.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prilagodba  razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge  zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u  završni proizvod/uslugu te optimizaciju
 • Prijenos  tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer  znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i  osposobljavanje djelatnika
 • Revizija Studije izvedivosti
 • Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda
 • Zaštita  i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući  prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava  intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i  upravljanja intelektualnim vlasništvom
 • Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana
 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 • Operativne  marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata  istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja

Postupak prijave:

Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom dostave.

Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, a prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

 

Komercijalizacija inovacija

Dokumenti 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.