Pretraži...

Bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća

žarulja ruka

OBAVIJEST ( 31. svibnja 2022.) Objava o poništenju i zatvaranju Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA ( Referentni broj: NPOO C1.1.2. R2-I3.01

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poništava i zatvara Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01), zbog izmjene modaliteta Poziva. Slijedom navedenog, rad na projektnim prijavama neće biti moguć unutar sustava eNPOO nakon 14 sati, 31. svibnja 2022. godine.

O slijedećim koracima vezanim za Poziv potencijalni prijavitelji bit će pravovremeno obaviješteni.

Sve verzije dokumentacije prestaju biti važeće.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
•    od 1. lipnja 2022. godine  u 11:00 sati
•    do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

Ovim Pozivom potiče se uvođenje inovacija novoosnovanih MSP-ova.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 200.000,00 HRK. U kupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 141.700.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014.-2020.

Intenzitet potpore:

 • do najviše 85 %

Svrha (cilj) Poziva:

Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Druga svrha ovog poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici, koji u trenutku objave poziva nisu stariji od 5 godina.
 • Prijavitelj mora biti osnovan najmanje mjesec (kalendarski) dana prije predaje projektnog prijedloga.
 • Prijavitelj mora zaposliti najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme tijekom trajanja projekta i imati najmanje 1 zaposlenog godinu nakon završetka projekta.
 • U projektnom prijedlogu prijavitelji su dužni navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta potrebne za provođenje predmetnih aktivnosti, kao i za provedbu post- projektnih aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi projekta:

 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta
 • Troškove pripreme dokumentacije za prijavu
 • Troškove upravljanja projektom
 • Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
 • Troškovi  usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i  analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana,  dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga
 • Revizija projekta

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prilagodba  razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge  zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u  završni proizvod/uslugu te optimizaciju
 • Prijenos  tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer  znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i  osposobljavanje djelatnika
 • Revizija Studije izvedivosti
 • Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda
 • Zaštita  i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući  prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava  intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i  upravljanja intelektualnim vlasništvom
 • Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana
 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 • Operativne  marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata  istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja

Postupak prijave:

Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom dostave.

Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, a prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

 

 

Bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća

Dokumenti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.