Pretraži...

Natječaj za program Eurostars 3

ured

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje poziv za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars-3, a projekti se odnose na razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa.

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima, u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu, a popis zemalja je dostupan na linku: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-1.

Ciljevi programa su: poticanje tvrtki na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja čime se jača njihov inovacijski kapacitet, poticanje međunarodne suradnje poduzetnika te stvaranje temelja za međunarodni tržišni plasman.

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna. Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

Vrijednost financiranja: najviše 200.000 EUR ili do 60 % za mikro i mala poduzeća te 50 % za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje: najdulje 36 mjeseci

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, amortizacija i sitni inventar, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi

PRIJAVA: 

Prijava se sastoji od 2 koraka:

Rezultati evaluacije: lipanj 2022.

*HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna ovog natječaja. Eventualne izmjene i dopune javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama HAMAG BICRO-a (www.hamagbicro.hr).

*MSP podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. EU definicija MSP: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Sredstva iz Programa NE SMATRAJU se potporama male vrijednosti („de minimis“ potpore).

Preuzeto s: https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eurostars/natjecaj-za-program-eurostars-3/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.