Pretraži...

Objava javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske hrvatske

traktor

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je proces industrijske tranzicije Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske, regija koje su po stupnju razvijenosti ispod prosjeka Europske unije, s ciljem poticanja teritorijalno usmjerenih ulaganja za podršku diversifikaciji i modernizaciji regionalnih gospodarstava, u okviru nove financijske perspektive Europske unije 2021. – 2027., kroz javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, u trajanju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine.

Proces industrijske tranzicije započeo je s izradom planova za industrijsku tranziciju kojima su se odredile prioritetne niše, definirali regionalni lanci vrijednosti te smjerovi promjena i provedbeni mehanizmi za podršku poduzetnicima u njihovoj tranziciji prema nišama više dodane vrijednosti. Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pristupa mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poslovni sektor, i to na subjekte koji imaju sjedište/podružnicu i poslovanje na području Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti definirat će se zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti. Nadalje, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje regionalnih lanaca vrijednosti kojima će se definirati prioritetna područja ulaganja i indikativne teme za istraživanje i razvoj, kao i ključne tehnologije, infrastruktura i pametne vještine za industrijsku tranziciju.
Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za  poduzetnike, koji se planiraju objaviti krajem 2022. godine i kojima će se dati podrška dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Prijavni obrazac, kao i ostalu dokumentaciju javnog poziva, možete pronaći web stranici Ministarstva regionalnoga razvoja razvoj.gov.hr i fondova Europske unije.

Ukoliko želite saznati više informacija o javnim pozivima, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira on-line radionicu za sve zainteresirane prema sljedećem rasporedu za Jadransku Hrvatsku: 10. ožujak 2022. od 14 – 15:30 sati.

LINK ZA PRISTUP RADIONICI: POVEZNICA – Objava javnih poziva za Ministarstvo poljoprivrede za Jadransku Hrvatsku

Uključite se na vrijeme i postanite su-kreator politika za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske i pripremite se na vrijeme za mogućnosti koje pružaju fondovi Europske unije u razdoblju 2021. – 2027.!
Važno je da poduzetnici koji žele koristiti navedene mogućnost, što prije potvrde svoj interes  javljanjem na javni poziv za iskaz interesa.

Preuzeto s: poljoprivreda.gov.hr/vijesti/5246

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.